Om Oss

PS är en serviceinriktad helhetsleverantör som vänder sig främst mot företag, hotell och restaurang. Med våra egna grafiska formgivare, projektledare, montörer och med våra noga utvalda leverantör så är vi din kontakt genom hela projektet. Vi kan ta på oss ritningar, skisser, bygglov och övriga tillstånd som kan krävas i ditt projekt. Med våra tre ben, skyltprojekt, uteserveringsprojekt och solskydd står vi stadigt på marken och blir din breda leverantör kring profilering och allt övrigt på utsidan.

Hög kompetens och engagemang

Vi på PS Skylt & Inredning kan genom hög kompetens och engagemang föreslå våra kunder bästa möjliga helhetslösningar som är anpassade till arkitektur, omgivning samt företagsprofil. Viktigt för oss är tydligt fokus på kvalitet, flexibilitet, ergonomi och design.. Alla våra leverantörer ska uppfylla de kvalitetskrav vi ställer och använda komponenter som är i enlighet med gällande regler och förordningar.

Kvalitet

Vi har stor erfarenhet av att jobba i projekt. Vi har levererat skyltar, solskydd och uteserveringar till många välkända företag och varumärken. För att bibehålla och förstärka PS anseende, kokurrenskraft och lönsamhet utvecklar vi bara produkter samt tjänster av högsta kvalitet. 

Vi säkerställer kvaliteten genom att personalen har en erfordelig kompetens, ett kvalitetsansvar och kännedom om resultat av eget arbete. Alla våra leverantörer ska uppfylla de kvalitetkrav vi ställer och använda komponenter som är i enlighet med gällande regler och förordningar.

Vårt miljöansvar

I vår strävan efter att erbjuda högkvalitativa produkter och tjänster är det viktigt för oss att ta ett miljöansvar. PS Skylt & Inredning ska därför uppfylla såväl kunders, myndigheters som våra egna krav på miljövänlighet. Genom aktiva val av produkter, tjänster och leverantörer kan vi begränsa och förebygga negativ påverkan av miljön. På PS Skylt & Inredning strävar vi ständigt efter att förbättra såväl den inre som den yttre miljön. På kontoret källsorteras papper, kopiatorutrustning och batterier.

På PS Skylt & Inredning strävar vi ständigt efter att förbättra såväl den inre som den yttre miljön. På kontoret källsorteras papper, kopiatorutrustning och batterier.