Process: Skyltprojekt

PS Skylt & Inredning förser hotell- och restaurangbranschen med attraktiva och professionella uteserveringar av möbler, parasoller, taklösningar, inramningar och värmare för uteserveringar och andra utomhusytor. Vi sköter allt från behovsanalys till montering. Alla uppdrag inleds med en kartläggning av uppdragsgivarens specifika behov, detta gör vi för att på bästa sätt kunna anpassa inredningen efter verksamhetens behov och förutsättningar.

01 Vikten av samarbete.
02 Exponering och placering

Vikten av samarbete.

Vi på PS Skylt & Inredning kan genom hög kompetens och engagemang föreslå våra kunder bästa möjliga helhetslösningar som är anpassade till arkitektur, omgivning samt företagsprofil. Viktigt för oss är tydligt fokus på kvalitet, flexibilitet, ergonomi och design.. Alla våra leverantörer ska uppfylla de kvalitetskrav vi ställer och använda komponenter som är i enlighet med gällande regler och förordningar.


Alla våra leverantörer ska uppfylla de kvalitetskrav vi ställer och använda komponenter som är i enlighet med gällande regler och förordningar.

01

Exponering och placering

I vår strävan efter att erbjuda högkvalitativa produkter och tjänster är det viktigt för oss att ta ett miljöansvar. PS Skylt & Inredning ska därför uppfylla såväl kunders, myndigheters som våra egna krav på miljövänlighet. Genom aktiva val av produkter, tjänster och leverantörer kan vi begränsa och förebygga negativ påverkan av miljön. På PS Skylt & Inredning strävar vi ständigt efter att förbättra såväl den inre som den yttre miljön. På kontoret källsorteras papper, kopiatorutrustning och batterier.


På PS Skylt & Inredning strävar vi ständigt efter att förbättra såväl den inre som den yttre miljön. På kontoret källsorteras papper, kopiatorutrustning och batterier.

02